MILANO - 08.MART

MILANOMILANO

 

 - CENTAR MODE I KULTURE –

 

 

4 dana – AVIONOM IZ NIŠA

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

1.dan 05.03. NIŠ BERGAMO/MILANO

Dolazak na aerodrom Konstantin Veliki” dva sata pre poletanja aviona. Okupljanje ispred predstavništva

Aero Tursa”. Čekiranje za let. Let br FR 4672 u 14:35h. Po sletanju u Bergamo, bus transfer do Centralne železničke stanice. Prevoz do hotela javnim prevozom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 

2. dan 06.03. MILANO

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili organizovano fakultativno razgledanje grada sa vodičem: Srednjovekovni zamak Sforza, srednjovekovni muzej, Galerija slika, Egipatski muzej, Muzej muzičkih instrumenata, Duomo, opera Skala, Galerija Vitorio Emanuela…slobodno veče. Noćenje

 

3. dan 07.03. MILANO

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili organizovan fakultativni obilazak jezera Komo sa vodičem, slobodno veče. Noćenje

 

4. dan 08.03. MILANO

Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti.

 

 

5.dan 09.03. MILANO/ NIŠ

Doručak. Napuštanje hotela. Transfer do aerodroma. Let broj FR 4671. Polazak aviona za Niš u 11.35h. Po sletanju u Niš, kraj programa.

 

Termin putovanja

Hotel

Početna cena

05.mart / 09.mart

Hotel 3*

od 165 €

 

Dinarski deo aranžmana: 7.500,00 dinara po osobi

 

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu INTESA banke na dan uplate.

Cena je po osobi devizni + dinarski deo, cena je sklona promeni zavisno od datuma rezervacije i trenutne cene avio

karte!

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

- Povratni avionski prevoz na relaciji Niš-Milano/Bergamo-Niš sa kompanijom Ryan Air (uključen ručni prtljag I ap taxe)

- Smeštaj u hotelu 3*u Milanu na bazi 4 noćenja sa doručkom (hotel Minerva, BW Blais and Francis ili drugi hotel iste kategorizacije )

- Troškove organizacije putovanja

- Organizovan povratni transfer od aerodroma do Centralne železničke stanice

 

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

- individualne troškove putnika, ekstra hotelske usluge, i troškove koji nisu obuhvaćeni datim programom

- javni prevoz do hotela i od hotela do Centralne železničke stanice

- Fakultativne izlete: razgledanje grada Duomo Di Milano , Castelo Sforzesco, srednjovekovni muzej, Galerija slika,

Egipatski muzej, muzej muzickih instrumenata 20 eur

- Jezero Komo 30 eur

- Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje PEPORUKA AGENCIJE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA

- gradsku komunalnu taksu za Milano i okolinu (uvedena15.09.2013,plaća se na recepciji hotela) za boravak u hotelima sa

3* 4 eura po noćenju i po osobi,u hotelima sa 4* i 5* iznosi 5 eura po noćenju i po osobi.

 

 

USLOVI PLAĆANJA:

30% prilikom rezervacije, ostatak do 10 dana pred polazak

 

NAPOMENE U VEZI FAKULATATIVNIH IZLETA:

  • Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, organizacije...Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

  • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. (MINIMUM ZA REALIZACIJU IZLETA JE 20 PLATIVIH PUTNIKA).

  • Prijave za fakulativne izlete vrše se isključivo u agenciji uz prijavu za aranžman.

 

 

OPŠTE NAPOMENE:

• Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podležu refundaciji.
• Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) i isključivo vodič – pratioc imaju ovlašćenje da odrede dužinu trajanja pauze ili obilaska,
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđe
nog za obilazak..)
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
• Putnici koji poseduju
inostrani pasoš dužni su da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za ulazak i boravak u Italiji, da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.
• Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju će
se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o uslovima ulaska i boravka na destinaciji.
Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta , kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče u trenutku izrade programa.

• Molimo proverite da li je Vaš prtljag u granicama dozvoljenih dimenzija (55 X 40 X 20 cm. - tezina 10kg).

 

Organizator putovanja TA” Aero Turs Nis”, licenca kat. OTP br.45 od 2013. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije “Aero Turs Nis” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 20 prijavljenih putnika.

SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KASNJENJE NA LET, PODLEZE DOPLATAMA I AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST.

 

NAPOMENA:

Važno: U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, na dinarski deo primenjuju se tarifa otkaza koje propisuje avio kompanija. Napominjemo da s obzirom na nisku cenu avio karte, u slučaju otkaza aranžmana, avio kompanija zadržava znatan deo uplate.Agencija Aeroturs Niš zadrzava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima iste kategorije.

 

 

 

 

  Organizator putovanja Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

 

 

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovI putovanja