VALENSIJA

                             

 

VALENSIJA
Individualna putovanja 
 
 
 
PROGRAM PUTOVANJA: Individualni polasci
1. DAN SOFIJA - VALENSIJA Dolazak putnika na aerodrom najkasnije dva sata pre poletanja. Poletanje aviona za
Valensiju u 06:55 časova. Direktan let oko 3:20h. Sletanje aviona oko 09:15h. Privatni transfer do odabranog hotela.
Noćenje
POSLEDNJI DAN: VALENSIJA – SOFIJA Odjava iz hotela. Privatni transfer do aerodroma. Poletanje aviona za Sofiju
u 20:20h . Sletanje u Sofiju u 00:25h. (Satnica je podložna promeni). Kraj programa.

 

Proleće-Leto 2022

4n/5d avio prevoz+hotel+transfer

Idividualni polasci:

SRETENJE 14.02./18.02.
21./25.02. 28.02.-04.03.
8.MART 07.03./11.03
14./21.03. 20.//24.03
USKRS / /1.MAJ
23.04./30.04. 26.04./03.05

 

Smeštaj:

HOTEL 3*/4*

 

Cena:

PROMO CENA od 350€

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 Avio prevoz na relaciji Beograd – Barselona –Beograd low cost kompanijom Wizz Air. Uključen
dimenzija (55 X 40 X 23 cm.)(tezina 10kg). Cena paketa je uradjena na osnovu bazične tarife avio
prevoznika u momentu objavljivanja programa. Ukoliko nema mesta, moguće je putovati uz doplatu za
sledeću raspoloživu tarifu ili je moguće izvršiti doplatu za postojeću u slučaju više cene u momentu
rezervacije.

 Privatni transfer aerodrom – hotel – aerodrom
 Smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom.
CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 Medjunarodno zdravstveno osiguranje, Individualne troškove , Boravišne takse

USLOVI PLAĆANJA: 40% prilikom rezervacije, ostatak do 20 dana pred polazak.

OPŠTE NAPOMENE:

• Prijava za putovanje podrazumeva kupovinu avio karata koje ne podlezu refundaciji.
• Proverite 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska!

• Organizator putovanja zadžava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na
koje nije mogao da utiče (npr.gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak..)
• Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim
programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Agencija ne snosi odgovornost u slućaju da pogranične vlasti onemoguće putniku izlaz tj. napuštanje R.Srbije ili ulaz
na teritoriju EU i u tom slučaju će se tretirati kao otkaz aranžmana od strane putnika.
• Molimo putnike da se blagovremeno informišu u agenciji ili na sajtu M.U.P Srbije o merama ulaska i boravka na
destinaciji u uslovima pandemije COVID-19.
• Molimo proverite da li je Vaš prtljag u granicama dozvoljenih dimenzija (55 X 40 X 23 cm.)(tezina 10kg).
NAPOMENA:
Važno: U slučaju otkaza aranžmana od strane putnika, za avio kartu primenjuje se tarifa otkaza koje propisuje avio
kompanija. Napominjemo da s obzirom na nisku cenu avio karte, u slučaju otkaza aranžmana, avio kompanija
zadržava znatan deo uplate.
Organizator putovanja TA” Aero Turs Nis”, licenca OTP 202-2021, kategorije A . Uz ovaj program važe Opšti uslovi
putovanja agencije “Aero Turs Nis” sa kojim su putnici dužni da se upoznaju
SVAKO NEPOSEDOVANJE BOARDING KARTE ILI KASNJENJE NA LET, PODLEZE DOPLATAMA I AGENCIJA NE
SNOSI ODGOVORNOST.

Licenca OTP 202/2021, kategorije A od 25.11.2021. god.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizator putovanja licenca OTP 12/2016 od 04.02.2016.god. ovlašćeni subagent Aero Turs Niš – OTP Licenca 45/2013

 

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja