Vila Johana & Katerina – Parga

 

 

Vila- Johana & Katerina

Leto 2021

 

PARGA gradić na obali Jonskog mora, koje je po mnogima najlepše more Sredozemlja, brdovit, sa velikim brojem plaža, izleta.Karakreriše je tradicionalna arhitektura sastarim popločanim ulicama me raznovrsnim radnjama. Jedan od najznačajnijih lokaliteta grada Parge je srednjovekovna tvrđava iz 14. Veka. Parga ima 3 plaže koje se nalaze na pešačkoj udaljenosti od centra mesta: Krioneri (gradsku plažu), Piso Krioneri me Valtos.

VILA KATERINA od glavne ulice je udaljena 80m, a od plaže Piso Krioneri 350m. Vila poseduje dvokrevetne me trokrevetne studije. Najbliža prodavnica se nalazi na 150m. Svaka smeštajna jedinica poseduje kuhinju sa posuđem, frižider, terasu,TV, (WiFi) uključen u cenu, agencija ne garantuje za brzinu me kvalitet interneta. Doplata za klimu iznosi 5e dnevno.
GOOGLE MAP LOKACIJA: 39.285557, 20.408687
VILA JOHANA nalazi se pored vile Katerina.Od glavne ulice je udaljena 80m, a od plaže Piso Krioneri 350m. Vila poseduje dvokrevetne me trokrevetne studije. Najbliža prodavnica se nalazi na 150m. Svaka smeštajna jedinica poseduje kuhinju sa posuđem, frižider, terasom,TV, (WiFi) uključen u cenu, agencija ne garantuje za brzinu me kvalitet interneta. Doplata za klimu iznosi 5e dnevno

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan – polazak iz Beograda u 13h, iz Kruševca 15:30h iz Niša u 16:15h. Noćna vožnja uz usputne pauze po potrebi radi osveženja me odmora….
2. dan – …dolazak u jutarnjim časovima. Smeštaj (od 14h ili ranije) me slobodno vreme za odmor me individualne aktivnosti.
2.-10. dan- boravak, individualne aktivnosti
10. dan– napuštanje smeštaja do 09h. Slobodno vreme do polaska . Polazak u popodnevnim časovima. Vožnja uz usputne pauze.
11. dan – …..dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim/ ranim jutarnjim časovima. Kraj usluga

Prevoz: Avioprevoz,autobusom me sobstveni prevoz, postoji mogućnost izbora.

Cene:

 

 

Cena aranžmana obuhvata:

– smeštaj na bazi 9 noćme, tj. 10 dana
– autobuski prevoz modernim turističkim autobusma (važme za putnike koji su uplatili paket aranžman)
– usluge pratioca grupe (važme za putnike koji su uplatili paket aranžman)
– usluge predstavnika agencije na destinaciji

Cena aranžmana ne obuhvata:

– doplata za boravišnu taksu, plaća se u na licu mesta u iznosu 0,5€ po danu po danu boravka std/app.
– obavezno putno osiguranje ( po cenovniku osig. kompanija)
– kao me ostale usluge koje ovim programom nisu pomenute
– doplata za posebno mesto u autobusu 20€ (samo uz blagovremenu prijavu me u slučaju da ima raspoloživih traženih mesta)

Popust za decu

Jedno dete od 0 do 9,99 godina u pratnji 2 punoplatežne osobe plaća 69€, ima sedište na prevozu me koristi zajednički ležaj.

Posebne napomene

Umanjenje kod spajanja smena iznosi 20€ po osobi- važme za putnike koji uplaćuju paket aranžman

Akcija

* 10% popusta za uplate u celosti prilikom rezervacije
* 5% popusta za rane rezervacije

Način plaćanja

Način plaćanja: sva plaćanja se vrše u din. protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate, gotovinski, platnim ili kreditnim karticama, čekovima građana.
Rezervacija aranžmana 10%, ostatak u jednakim ratama najkasnije 14 dana pre puta.
Način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre, delom posle puta):
10% aranžmana prilikom rezervacije aranžmana.
40% aranžmana najkasnije do 14 dana pre polaska.
Ostatak aranžmana (50%) u jednakim mesečnim ratama (mesečne rate se raspoređuju od momenta rezervacije do najkasnije 10.decembra), uz deponovanje čekova građana ili overene administrativne zabrane kao garancija plaćanja.
Za odloženo plaćanje deponovanje čekova, ili overene administrativne zabrane,plaćanje kreditnom karticom je obavezno završiti najkasnije 21 dan pre puta.
NAPOMENA: za način plaćanja, neophodno je da se klijent izjasni prilikom rezervacije, me način plaćanja se definiše Ugovorom o putovanju. Za način plaćanja (odloženo u ratama, delom pre delom posle puta), rok za dostavu čekova građana ili adm. zabrane na platu je 5 radnih dana nakon rezervacije. Ukoliko klijent nije deponovao garanciju plaćanja u datom roku, agencija organizator će smatrati da je izabran način plaćanja DO POLASKA. Administrativne zabrane važe za radnike preduzeća/ustanova sa kojima organizator ima ugovor o saradnji me važe na originalnom obrascu organizatora.
Čekovi se datiraju na 10. ili 20.u mesecu, me SVI čekovi moraju na poleđini imati generalije izdavaoca čekova ( br.l.k., adresa,tel.).

Opis prevoza

Prevoz se obavlja modernim turističkim autobusima, TV, DVD, klima. Okupljanje grupe je 15 minuta pre polaska.
U toku puta je sa putnicima tehnički vodič ( pratioc grupe) koji je zadužen za prelaske granica, smeštaj gostiju me sl. Raspored sedenja u autobusu je određen redosledom uplata aranžmana. Eventualna rezervacija posebnog mesta u autobusu ( napred, pozadi me sl.) se vršme prilikom prijave uz doplatu od 20 evra po osobi. Doplata za posebna mesta ( napred, pozadi, do prozora me sl..) mora se unapred blagovremeno rezervisati, ugovoriti me platiti u agenciji. Agencija ne garantuje raspoloživost zahtevanih mesta ukoliko nisu ugovorena. Doplata još jednog mesta staje po cenovniku agencije. Klijent je u obavezi da prihvati mesto po rasporedu sedenja koji je napravila agencija, osim ako nije prilikom rezervacije izvršio doplatu za određeno mesto u autobusu.

Važne napomene

* Obavezno proveriti u agenciji tačno mesto me vreme polaska dva dana pre puta.
* Obavezno preuzeti Opšte uslove putovanja organizatora me sa istim se upoznati pre prijave za aranžman,
* pročitati me proučiti detaljan opis smeštaja (lokacija, udaljenost od plaže, centra, usluga, servis…) prilikom rezervacije
* Detaljan opis kuća dostupan na sajtu organizatora me u katalogu za leto 2021.
* Putnici ulaze u očmešćenje, spremljene sobe, ali su u obavezi da tokom boravka sami vode računa o higijeni istih,
* Putnici su dužni da se pridržavaju kućnog reda (kućni red možete dobiti blagovremeno u agenciji).
* agencija ne snosi odgovornost u slučaju da granične ili carinske vlasti ne dozvole izlazak (iz Srbije) klijentu, ili ulazak na teritoriju
Makedeonije me EU u tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja
* Dimenzije ležaja u Grčkoj se razlikuju od naših standarda (ležaj/krevet je dužine 185 – 190 cm, a širine, normalan 75 – 90 cm me francuski-bračni 120 – 140 cm). Broj osoba iz cenovnika ne značme me broj kreveta u studiu/apartmanu, već mogućnost da se smesti taj broj osoba, bilo u standardnim bilo u bračnim krevetima.

OSIGURANJE me GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno me to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje me osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator me Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika me osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja me obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja me dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan me upućen na obezbeđenje, paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300 eura me garanciju putovanja za kategoriju licence A-10 u visini od 50.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane me povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji me inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju me sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja me za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima me Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao me 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju me sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji 700761-020681/VV od 03.12.2020. zaključenog sa ugovaračem bankarske garancije Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Bankarska garancija 700761-020681/VV od 03.12.2020.. ProCredit banke a.d. Beograd. Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, neopozivo, na prvi poziv me bez prigovora, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, pisanim putem ili telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. (Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne me izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima me Opštim uslovima YUTE.) 

SREĆAN PUT I LEP PROVOD ŽELI VAM VAŠ HALOTRAVEL
Organizator putovanja TA Halo Travel, licenca kat. OTP br.331 kat. A40 od 07.02.2020. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja agencije Halo Travel sa kojim su putnici dužni da se upoznaju. Program rađen na bazi minimum 30 prijavljenih putnika. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika otkaže putovanje najkasanije 5 dana pre puta, kao i da promeni raspored u programu putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti na koje nije mogao da utiče

 

 

Image Gallery

AGENCIJA AEROTURS

Garancija putovanja

Opšti uslovi putovanja

TA Aero Turs Niš

Opšti uslovi putovanja