Dan  11 – 12

ZANZIBAR – BEOGRAD

Polazak na aerodrom u večernjim časovima i let do Beograda, sa usputnim presedanjem. Opraštamo se od divlje Afrike i sabiramo utiske. Dolazak u Beograd u prepodnevnim časovima. Kraj putovanja.